Търговски софтуер

Активни филтри

0,00 лв.

Софтуер за Управление на Продажбите  в Търговски Обекти

Функционалности на софтуера

  • Мистрал е търговски софтуер, който предоставя бързина и удобство при обслужването на клиентите;
  • С него имате пълна отчетност и контрол на складовите наличности и паричните средства;
  • С търговския софтуер Мистрал се приемат плащания с банкови карти, в брой, смесени плащания.
  • Поддържат се клубни карти с различни схеми на клиентска лоялност;
  • Търговски софтуер Мистрал предоставя възможност за интеграция със системата на Националната лотария за проверка на билети в реално време.
  • Налична е и възможност за импорт и експорт на данни към външни системи.