Новини

Новости

person

ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ

person

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

person

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НАРЕДБА Н18

person

Елтрейд първи пуснаха на пазара касови апарати съобразени с новите изисквания на Наредба Н18