Искане за финансиране - Ти Би Ай Кредит ЕАД - Технопос ЕООДЛични данни на кандидата
Име *
Презиме *
Фамилия *
ЕГН *
Л.К. № *
Издадена на *  Pick a date
от МВР *
Семейно положение *
Образование *
Обръщение
  
Ползване на услугите на TBI Кредит
Ползвали ли сте услуга на TBI *
   
Ползвал ли е услугата на TBI друг член на семейството ви *
   
Местоживеене
Живея в *
 
Живея на този адрес от  *
Постоянен адрес
Град/село *
Пощ. код
Кв./ул. *
Настоящ адрес
Град *
Пощ. код
кв./ул. *
Телефон *
E-mail
Месторабота
Отрасъл в който работите *
Професия
Вид договор *
 
Месторабота адрес *
Пощ. код
кв. /ул. *
Трудов стаж *
Заемана длъжност *
Вид персонал *
 
Служебен телефон
Финансова информация
Нетен доход в лв. *
Доход от граждански договори
Доход от трудови договори *
Доход от наеми
Доход от пенсии
Други доходи
Общ доход на домакинство *
Бр. членове на домакинство *
Бр. работещи членове в домакинството *
Задължения към банки
Имате ли задължения към Банки *
   
Име на банка
Сума на задължението
Месечна вноска
Дата за край на договора
Заплащане на издръжка
Изплащате ли издръжка *
   
Сума
Други задължения
Други задължения *
   
Сума
Имуществено състояние
Притежавате ли недвижима собственост *
   
Адрес на собствеността *
Личен автомобил
Притежавате ли личен автомобил *
   
Марка
Модел
Рег. №
Год. на производство
Целево финансиране
Сума за която кандидаствате *
Срок на издължаване *
Описание на стока за целевото финансиране *
Лице за контакт
Име *
Презиме *
Фамилия *
Свързаност с кандидата *
Телефон
Мобилен *
Служебен телефон
Декларация за потребителски кредит