Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Търговски софтуер » Микроинвест » Софтуерни продукти

 

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата – от въвеждане и начисляване, до експортиране и архивиране на индивидуални досиета на работници.
Програмата е изградена върху стабилна база на MS SQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни. Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редакция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на служители те и др.

 

 


Основни предимства и функционалности:

 

Свеж и улеснен интерфейс, с вградени автоматизации, насочващи функции и активна помощ, които правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители;

Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по завеждане на личния състав;

Автоматична номерация и архив на изходящата документация;

Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;

Подготовка на файлове с данни за експорт към НАП и НОИ за:

Декларация Образец 1 и Декларация Образец 6;

Уведомления за договори;

 

Данни за болнични; 
визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по нормативна уредба , за по-лесна и бърза за редакция на информацията;

 

Изготвяне и запис на файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 20 търговски банки;

Уникална технология за въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски чрез персонален календар за всеки един работник;

Подробни справки с богати филтри и възможност за индивидуални настройки;

Генериране на трудоемки справки като УП2, УП3, форма 76, справки за статистиката и др.

Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML и др.;

Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;

Съвместимост с Windows XP/Vista/7 32-bit и 64-bit

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е проектирана да води и организира всички дейности и задачи, свързани с персонала на фирмата, като едновременно с това се гарантира сигурност и защита