Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />

Microinvest Билярд Pro

Търговски софтуер » Микроинвест » Софтуерни продукти

Автоматизацията на развлекателната промишленост е един специфичен процес. Фирма Microinvest разработи система за управление в пълен обем работата на билярд клубовете, фитнес залите контрола на входа в заведение. Посредством програмния продукт Microinvest Склад Pro и специалния контролер, разработен също в Microinvest, операторите имат възможността да включват и изключват, например, осветлението над билярдните маси или други електрически уреди. Системата отчита приходите, следи възможните отстъпки и автоматизира работата на персонала. Контролерът осигурява управлението на 8 отделни маси в билярд клуба. Не е нужна специална преработка на съществуващите системи. С помощта на такава автоматизация се централизира управлението и всички отчети се генерират в Microinvest Склад Pro. Програмата съдържа в себе си функции по продажба на стоки и по този начин се осигурява система за автоматизация на клуба в пълен обем. Заедно с автоматизацията на процесите се намаляват възможностите за злоупотреби, повишава се качеството на обслужване и безопасността на персонала. Намалява се вероятността за поява на грешки от страна на персонала.