Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />

Microinvest Склад Pro Mobile

Търговски софтуер » Микроинвест » Софтуерни продукти

Microinvest Склад Pro Mobile следва съвременните тенденции в малкия и средния бизнес и предоставя голям брой решения за разширяване, автоматизиране и ускоряване на дейността навсякъде и по всяко време. Функционално, продуктът се явява разширение на познатия Microinvest Склад Pro, предназначено да работи на устройства с операционна система Windows Mobile 2003 и всички след нея. Microinvest Склад Pro Mobile е приложим за разносна търговия, ревизия в големи обекти, а също и като преносим, „личен” терминал за продажби, поръчки и проверки на наличности в самия офис. Поддържат се всички съвременни технологии за безжична връзка с отдалечен сървър, което прави възможен избора на най-подходяща схема на работа за всеки отделен клиент.

Възможностите на продукта включват:
    Продажби;
    Доставки;
    Ревизия;
    Поръчки;
    Възможност за работа с партиди и серийни номера;
    Печат на документи (фактура, фискален бон и стокова разписка) от мобилен принтер;
    Възможност за безжичен печат, базиран на Bluetooth технология;
    Познат и удобен интерфейс;
    Бързо търсене на стоки в големи номенклатури;
    Поддръжка на устройства с баркод четец;
    Работа в offline и online режим;
    Връзка през Bluetooth, Wi-Fi, GSM/GPRS, USB;
    Пълна съвместимост с базата на Microinvest Склад Pro;
    Права на достъп. Работа с голям брой потребители;
    Възможност за работа с обекти;
    Дървовидни структури за всички номенклатури.