Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />

Microinvest Делта Pro

Търговски софтуер » Микроинвест » Софтуерни продукти

 

Какво отличава Microinvest Делта Pro от обикновените счетоводни системи:
Многофункционален прозорец за контиране, позволящ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;
Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация; 
Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност; 
Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, за постигане на абсолютна точност на счетоводната информация. 
Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута. 
Създаване на шаблони за често използвани операции, за постигане на максимална бързина при въвеждане на информация; 
Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис; 
Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП; 
Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата; 
Експорт на всички справки към MS Excel 
Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;