Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />Техно ПОС - Касови апарати, фискални устройства и пос периферия и led осветление<meta name="google-site-verification" content="etfJNs0Q-X3tSD41tfE-FZy9GWSW-ppxccnFDI9tmXs" />

Microinvest Склад Pro

Търговски софтуер » Микроинвест » Софтуерни продукти

 


Кратко представяне на възможностите на продукта:

 

 

      Работа в режим клиент-сървър + Репликация на данните.;
      Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции;
      Дървовидни структури на всички номенклатури;
      Съвместим интерфейс и познат графичен стил;
      Възможност за различни графични изгледи;
      Цялостна система за управление на бизнеса с нива на достъп и голям брой потребители;
      Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;
      Глобално дефиниране на правата за достъп на всеки потребител;
      WEB интерфейс и администриране;
      Импорт на данни от MS Excel и други продукти на Microinvest;
      Връзка с мобилни Pocket PC базирани устройства;
      Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;
      Възможност за редакция на всяка операция;
      Възможност за работа с партиди и серийни номера;
      Възможност за следене на плащанията;
      Възможност за работа с валути и обекти;
      Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;

Microinvest Склад Pro използва изцяло нова архитектура на базата от данни.